jowinradzinski_pojedynek_lech_lm_koronastadionu_szczot