Trener przygotowania motorycznego – Łukasz Koperski