Okazałe zwycięstwo przy Twardowskiego

23 sierpnia 2020