Graczyk: „Wykorzystaliśmy przewagę”

29 marca 2017