marcinlistkowski_pojedynek_obronca_plecy_wSzczecinie_legia_wiola (1)